Descriere IA

Ce este Incubatorul Afacerilor?

Business

Incubatorul de Afaceri Sîngerei este o instituție publică, necomerciala ce oferă antreprenorilor cu idei și planuri de afaceri viabile,șansa de a le realiza într-un mediu favorabil.Instrumentul de creștere economică locală menit să faciliteze demararea afacerilor,dezvoltarea și succesiunea acestora.Obectivele IASg sunt:
Creșterea ratei de supravețuire pentru firmele nou inființate și sprijinirea dezvoltarii lor în perioada de început;
Promovarea antreprenoriatului local;
Asistarea formării și dezvoltării de noi agenți economici;
Crearea de noi locuri de muncă;
Instruirea antreprenorială și alte tipuri de asistență

Misiunea IA

Generarea noilor întreprinderi mici durabile şi de succes

Conceptul şi principiile de operare a IAS se bazează pe susţinerea dezvoltării întreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate. Afacerile incubate sunt găzduite într-un incubator pe o perioadă determinată de timp.

Acordarea suportului în faza de inițiere a afacerii

Firmele beneficiază de birouri dotate şi utilate, suport consultativ şi servicii de consultanţă, precum şi de susţinere financiară în termeni de plăţi limitate pentru utilităţi, internet, chirie, împrumuturi financiare fără dobîndă etc.

Facilitarea accesului la informații și consultanță

În afară de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, IAS organizează instruiri, cursuri de pregătire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri sau în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanţare şi facilitează participarea la activităţi de creare a reţelelor funcţionale.

Dezvoltarea abilităților și culturii antreprenoriale a IMM-urilor

Suportul continuu pe toată durata incubării garantează căpătarea calităților vitale ale unui antreprenor de succes. Rezidenții IAS beneficiază de sfaturi practice, fiind ghidați de experiența specialiștilor în domeniu. Astfel, IAS permite educarea spiritului de conducător și cizelarea calităților existente

Crearea de noi locuri de muncă și reducerea ratei șomajului

IAS oferă posibilitatea oamenilor și întreprinderilor din regiune să-și realizeze întregul lor potențial fapt ce contribuie la creșterea productivității și competitivității economiei din regiune.

Interacțiunea cu instituțiile similare din alte state

IAS asigură crearea legăturilor cu organizaţiile comerciale şi necomerciale internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului IMM-urilor inclusiv în scopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului dat.

line_title

PENTRU A DEVENI REZIDENT AL INCUBATORULUI, COMPLETAȚI URMĂTORUL FORMULAR